RAU


UNIVERSITATEA ROMANO - AMERICANA


 


Universitatea Romano-Americana a fost infiintata in anul 1991, avand drept scop promovarea valorilor educationale ale invatamantului superior american pe fondul bogatelor traditii ale invatamantului romanesc.

Universitatea Romano-Americana are misiunea de a asigura si dezvolta resursele si instrumentele necesare derularii proceselor de educatie si de cercetare stiintifica, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurarii competitivitatii in Spatiul European al Invatamantului Superior si al Cercetarii Stiintifice (definit prin Declaratiile de la Bologna, Copenhaga si Lisabona si promovat prin complexul legislativ privind Strategia Nationala pentru Invatamantul Superior din Romania).

Misiunea si obiectivele asumate individualizeaza Universitatea in sistemul national de invatamant superior romanesc prin claritate, distinctie si specificitate. Strategia generala a Universitatii Romano-Americane are in vedere integrarea organica in arhitectura spatiului educational european si internationalizarea activitatilor de invatamant si cercetare stiintifica.

 


FACULTATEA DE DREPT

Facultatea de Drept a fost infiintata ca parte componenta a Universitatii Româno-Americane in anul 1991, fiind acreditata prin Legea nr. 274/15 mai 2002.

Facultatea de Drept asigura formarea de specialisti în stiinte juridice cu inalta pregatire profesionala, corespunzator standardelor stabilite in cadrul Procesului de la Bologna si tendintelor de dezvoltare a societatii romanesti in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.

Facultatea asigura pregătirea generala si aprofundarea cunostintelor studentilor si masteranzilor, in domeniul „Drept”. Facultatea de Drept abordeaza problematica juridica in continuă reformă legislativa, in vederea infaptuirii justitiei pe principiile statului de drept.

Obiectivele urmărite de Facultatea de Drept vizeaza:

  • formarea de specialisti bine cotati din punct de vedere profesional in magistratura, avocatura, administratie publica centrala si locala etc., cu o buna logica juridica, apti sa aplice in conditii obiective prevederile actelor normative si sa contribuie la perfectionarea continua a cadrului legislativ, corespunzator cu evolutia relatiilor socio-economice din tara si Uniunea Europeana;
  • adaptarea periodica a nomenclatorului de discipline din cadrul specializarii, pentru a raspunde permanent cerintelor de cunoastere, pregatire si profesionalizare la nivelul justitiei performante;
  • alinierea sistemului educational (sub aspect curicular) la standardele universitatilor europene;
  • perfectionarea continua a managementului calitatii in procesul de invatamant;
  • monitorizarea modului de integrare a absolventilor in domeniile in care s-au specializat.
Politică de Confidențialitate